Therapeuten

Stemkring Zuid bestaat uit de volgende leden:

Hanneke Bax, Tessa van Beek, Marlies Boonen, Yvonne Brouwer, Maudi Conrads-Gielis, Anouk Demos, Cindy Maes-Tompson,  Silke van Niel, Loes Selten, Jacqueline Sijmens en Josanne Toussaint.

Hieronder vindt u per logopedist meer informatie!

Hanneke Bax

Utrecht / Amsterdam

Bestemming Bereikt trainingen & logopedie
Homeruslaan 59A, 3581 MD Utrecht
06-18018761
info@bestemming-bereikt.com
www.bestemming-bereikt.com

Ruysdael Voice Clinic (combispreekuur met KNO-arts)
Ruysdaelstraat 49 A1 unit D
1071 XA Amsterdam
www.ruysdaelclinics.nl

Doelgroep: Volwassenen met klachten op het gebied van spreek- en zangstem, verstaanbaarheid, adem en keelklachten.
Visie: Geen persoon is hetzelfde en geen stem is hetzelfde. Het is belangrijk niet alleen naar de klacht te kijken, maar ook naar de spreker/zanger als persoon. Werken aan de stem kan confronterend zijn, maar met name ook heel inspirerend. Mensen gaan bij mij met grote regelmaat met een lach de deur uit!
Specialisaties/cursussen: diverse methodes voor zang- en theaterstem (EVTS, CVT, Roy Hart, Living Voice), manuele facilitatie van de larynx, mindfulness / ontspanning, SPEICH-C.

Silke van Niel

Budel & Eindhoven

Logopediepraktijk Cranendonck
Postadres: Jan van Brabantstraat 7, 6021 BW Budel
Bezoekadres: Prins Mautisstraat tegenover nr 7, 6021 BV Budel
+31 (0)6-37375919
info@logopediepraktijkcranendonck.nl
https://www.logopediepraktijkcranendonck.nl/

Doelgroep: volwassenen en kinderen met klachten op het gebied van adem, spreek- en/ of zangstem en uitspraak.
Visie: Cliëntgericht advies in een motiverende werksfeer staat centraal binnen de behandelingen. Om zo het optimale uit de spreek- en/of zangstem te halen. Hiervoor is het in ontwikkeling blijven belangrijk, als persoon en in verschillende behandeltechnieken en methodes.
Specialisatie: Cursussen: Manuele facilitatie van de larynx, EVT Basis. Workshops: Mindfulness/ ontspanning, CVT, Linklater, Lichtenberg methode.

Loes Selten

Arnhem / Bakel

Grooten&Selten Stemtherapie
http://www.stemtherapie.nu/ 
Loes@stemtherapie.nu
06 22 96 49 97

Vestiging Arnhem
Thomas à Kempislaan 96
6822 LS Arnhem

Vestiging Bakel
Julianasttraat 9
5761 BA Bakel

Doelgroep: stem-, keel- en ademklachten.
Visie:
onze werkwijze wordt gekenmerkt door een respectvolle, coachende manier van werken. Als de vraagstelling en de mogelijkheden van de cliënt daarvoor ruimte bieden werken we bij voorkeur resultaatgericht en kortdurend. Daarbij hebben we aandacht voor de hele mens: de mens in totaliteit bekijken en klachten hebben in veel gevallen een andere oorzaak dan aangenomen. Samenwerken met o.a. KNO-arts/Laryngoloog en zangcoach is van groot belang!  
Specialisaties/cursussen: Manuele Facilitatie van de Larynx, Nasaleren, EVT, CVT en Cranio Sacraaltherapeut i.o.

Cindy Maes-Tompson

Eindhoven

Logopediepraktijk Eindhoven
Tongelresestraat 356, 5642 NG Eindhoven
06-51401822
info@logopediepraktijkeindhoven.nl
www.logopediepraktijkeindhoven.nl

Doelgroep: Mensen met klachten rondom de adem, stem en zang.
Visie: Een brede en holistische kijk, waarbij ik me niet blindstaar op technieken of diagnoses. De cliënt staat voorop, en samen wordt er gezocht naar een passende behandeling. Geen cliënt is hetzelfde, de therapie dus ook niet.
Specialisatie/cursussen: De spreek- en zangstem (Pahn, EVT, CVT, Van spreken naar zingen en andersom, Stem en Theater, Therapie bij Stemstoornissen, Psychogene stem- en spraakstoornissen, Stemtherapie bij kinderen), Manuele facilitatie, Beroepsprekers en –zangers, Zangtechnieken, Spirituele therapie

Tessa van Beek

Tessa van Beek (niet beschikbaar als zelfstandig logopedist)
Docent Stem/Spraak/Expressie
Coördinator Muziektheater
Codarts Conservatorium
Kruisplein 26, 3012 CC Rotterdam
thpvanbeek@codarts.nl

Doelgroep: Op het conservatorium werk ik met studenten van de opleiding muziektheater. Zij krijgen één uur in de week technische training (gericht op stem en uitspraak) en één uur stemexpressie.
Visie: Werken met stem is vaak erg persoonlijk. Wederzijds vertrouwen is een must. Met vertrouwen en openheid boeken we de beste resultaten. Ik kijk naar de persoon en alle omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen.
Specialisatie/cursussen: Stem (EVTS, Roy Hart, Linklater), Uitspraak algemeen Nederlands, adem (o.a. Buteyko), expressie, manuele facilitatie van de larynx, psychogene stemstoornissen.

Marlies Boonen

Vught

Vocalis Brabant
Logopedie Aan Huis│ Kynotherapie │ Stem- en Spreekvaardigheidstrainingen
Aloysiuslaan 19, 5262 AH VUGHT
06-83607406
info@vocalisbrabant.nl
www.vocalisbrabant.nl

Logopediepraktijk Heesch – Nistelrode
Mozartlaan 7, 5384 CD  Heesch
www.logopediepraktijkheesch-nistelrode.nl

Doelgroep: All-round Logopedie, Stemklachten en Stemstoornissen bij kinderen en volwassenen, beroepssprekers die stem- en spreekvaardigheid willen verbeteren.
Visie: Primair kwaliteit van zorg voor cliënt en omgeving, waarbij eigen verantwoordelijkheid van cliënt en omgeving een belangrijke rol speelt. In het huidige systeem is het van belang pro-actief te zijn, te anticiperen op behoeftes van klanten en in te spelen op technologische ontwikkelingen.
Specialisatie/cursussen: Stem, Voice Profiler, Trainer van de cursus Manuele Facilitatie, Docent HBO. Logopedie en Individuele begeleiding en groepstrainingen.

Josanne Toussaint (stemcoach)

Veldhoven

Trainingsburo Wijs!
Heuvel 44/D 5502 AL VELDHOVEN
06-41838583
josanne@trainingsburowijs.nl
www.logopediepraktijkwijs.nl

Cursussen: Larynxmanipulatie, CVT, lichtenberg, van spreken naar zingen, workshop EVT, presentatietraining, Hogeschool voor Communicatie
Visie: Ik ben groot voorstander van specialiseren binnen de logopedie. Op deze manier krijgen patiënten de beste zorg. Mijn visie op stemtherapie is dat het concreet, toepasbaar en persoonlijk moet zijn.
Specialisatie: Stem, zang, spraak, presentatie

Anouk Demos

Asten

Anouk Demos zangcoaching
Bergweg 15
5721 JA Asten
06-21704855
info@anoukdemos.nl
www.anoukdemos.nl

Logopedische praktijk Asten
Hulterman 62
5721 MD Asten
0493-695228
info@anoukdemos.nl

Doelgroep: allround logopedie, behandelen van kinderen en volwassenen met hulpvragen op het gebied van adem, stem, spraak, taal en communicatie.
Visie: Vertrouwen, inzet, eerlijkheid en openheid zijn van belang tijdens de therapie. Het is belangrijk dat de cliënt zich fijn voelt en dat er samen gewerkt wordt vanuit de hulpvraag. De cliënt staat centraal.
Specialisatie: Behandeling van stemproblemen bij het zingen via de technieken EVT en CVT, geven van auditietraining, koorcoaching, zangcoaching, Docent HBO logopedie, Manuele Facilitatie van de Larynx A, B en C, behandelen van Psychogene stemstoornissen

 

Yvonne Brouwer (wachtlijst)

Son

De Protter, praktijk voor Logopedie en Lichaamsgerichte Therapie
Boslaan 4a, 5691 CW Son en Breugel
06-25112770
info@deprotter.nl
www.deprotter.nl

Doelgroep: Adem, stem, tandenknarsen en MOLK (Medisch onverklaarbare lichamelijke klachten en persoonlijke ontwikkeling) De logopedische aanpak is holistisch.
Visie: De stem is de ziel. Als er een stemprobleem is, is er meer aan de hand. Ik wil naast de praktische aanpak, het medische en logopedische ook contact op zielsniveau maken.
Specialisatie/cursussen: Manuele Facilitatie, Middendorfmethode, Bob Lewis (shock in hoofd-halsgebieden), trauma in keel/nekgebied, Emotionele en stressgerelateerde stemproblemen. Reflexintegratie (MNRI)

Maudi Conrads-Gielis

Veldhoven

Maxima Medisch Centrum
De Run 4600, 5504 DB Veldhoven
040-8889040
m.gielis@mmc.nl

Doelgroep: volwassenen en kinderen met problemen op het gebied van stem, adem, slikken, spraak en taal.
Visie: Logopedie is voor mij een beroep met vele mogelijkheden. Er is een breed scala aan problemen waar we met onze expertise bij kunnen helpen. Vanwege de veelzijdigheid zal het nooit gaan vervelen. De stem is mijn passie. Geweldig om hier je werk van te kunnen maken!
Specialisaties: stem-, spraak- en slikproblemen (cursussen: Estill Voice Training System, Complete Vocal Technique, Hoofd-Hals ingrepen, Manuele facilitatie, Stemtherapie bij kinderen, Theaterlogopedie, De Nasaleermethode)

Jacqueline Sijmens

Helmond

Logopediepraktijk Jacqueline Sijmens
www.sijmenslogopedie.nl
contact@sijmenslogopedie.nl

Vestiging Dijksestraat
Dijksestraat 36, 5701 AM  Helmond
0492 550850

Vestiging Gezondheidscentrum Leonardus
Wethouder Ebbenlaan 131, 5701 AM  Helmond
0492 508060

Vestiging Gezondheidscentrum Leliestraat
Leliestraat 15e
5701 WK  Helmond
06 45748034

Doelgroep: Allround logopediepraktijk voor volwassenen en kinderen met vragen omtrent adem, stem, spraak, taal, lezen/schrijven en communicatie, in de uitgebreidste zin van het woord.
Visie: Professioneel denken en handelen, en blijven groeien, blijven leren, als logopedist en als mens
Specialisatie/cursussen: Opleiding tot Stemtherapeut, Ademtherapie volgens de Buyteko-methode, Stemtherapie bij kinderen, Stemtherapie bij beroepssprekers, Van spreekstem naar zangstem, Manuele facilitatie van de larynx, Stemgeven aan eigenheid, Afstemmen…Instemmen, Stem-addicts