Visie

Stemkring Zuid is een kwaliteitskring van logopedisten met een passie voor stemproblematiek. Zes keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd om kennis en ervaringen te delen ter verbetering van de kwaliteit van handelen. Ook zorgen we er samen voor op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Er worden regelmatig scholingen gevolgd om hieraan te voldoen. Daarnaast vinden we het erg van belang goede contacten te onderhouden met onder andere KNO-artsen. Op deze manier doen we er alles aan de cliƫnt de benodigde zorg te kunnen bieden.

Als onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de beroepsvereniging voor logopedisten (NVLF) bestaan er kwaliteitskringen. Aan deze kwaliteitskringen nemen logopedisten op vrijwillige basis deel om zo onder andere intercollegiaal overleg mogelijk te maken. Een kwaliteitskring schept mogelijkheden tot intervisie, vakinhoudelijke verdieping en toepassing van kwaliteitsinstrumenten (NVLF, 2013).

Visie