Stem

De stem is ons instrument, we gebruiken het dagelijks en zien het als vanzelfsprekend. Totdat er iets mee is…
Een logopedist / stemtherapeut kan u hierbij helpen!

De stem

De stemplooien bevinden zich in de hals aan de bovenkant van de luchtpijp. De lucht die vanuit de longen komt, wordt door de stemplooien in trilling gebracht. Daar ontstaat het basisgeluid van de stem en met de stemplooien bepalen we ook de toonhoogte en luidheid van de stem. Het basisgeluid wordt verder versterkt en gekleurd door al onze resonansholtes: borstholte, keelholte, mondholte, neusholte en bijholtes en wordt door articulatie in woorden omgezet. Hiermee krijgen we dus ons unieke stemgeluid!

Stemklachten

Sommige stemklachten zijn functioneel; dit betekent dat er met de stemplooien zelf niets mis is, maar dat de stemklachten veroorzaakt worden door bijvoorbeeld verkeerd of overmatig stemgebruik. Sommige afwijkingen van de stem zijn organisch. Hierbij is er een afwijking (ontstaan) op de stemplooien, bijvoorbeeld stembandknobbeltjes of een poliep. Meer informatie over organische afwijkingen kunt u vinden op de website van stemplatform. Samenwerking met de KNO-arts is dus heel belangrijk. Stemkring Zuid heeft regelmatig contact met KNO-artsen om informatie uit te wisselen of samenwerking te bespreken.

De Logopedist / Stemtherapeut

Logopedisten worden opgeleid als all-round logopedist. Er zijn een aantal specialisaties binnen de logopedist. En hoewel stem geen erkende specialisatie is, erkennen zowel logopedist als KNO-artsen de meerwaarden van een (ervaren) stemgespecialiseerde logopedist voor logopedische behandeling bij stemklachten. De leden van Stemkring Zuid werken allemaal (volledig) stemgespecialiseerd.

Waavoor kunt u terecht bij een stemgespecialiseerde logopedist?

  • Spreekstem
  • Zangstem
  • Ademhaling
  • Hyperventilatie
  • Globusgevoel
  • Hoestklachten
  • Genderdysfonie
  • Verstaanbaarheid