Posted on 1 Comment

Bezoek aan Bernhoven

stem logopedie kno

Op 1 november bezocht Stemkring Zuid de polikliniek KNO van ziekenhuis Bernhoven. Startend met een presentatie van niemand minder dan prof. dr. Felix de Jong over de holistische benadering van stemproblemen, waarbij de mens centraal staat met alle factoren die meespelen bij het ontstaan en in stand houden van stemproblemen. Vervolgens hebben Katja de Wild (logopedist) en Felix de Jong ons een goede indruk kunnen geven van de gang van zaken in Bernhoven en bij het stemspreekuur, inclusief het belang van goede diagnostiek en samenwerking. Tot slot is de kymograaf gedemonstreerd.

Kortom: een inspirerende, leerzame avond!

stem logopedie kno

1 thought on “Bezoek aan Bernhoven

Leave a Reply

Your email address will not be published.